Organ Nakli

Organ Nakli Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Organ nakli bir organın donör, yani verici vücuttan çıkarıldığı ve sonrasında hasarlı veya eksik bir organın yerini almak üzere başka bir alıcı vücuda yerleştirildiği operasyonlara denir.

Nakledilecek organlar ve dokular canlı vücutlardan veya kadavralardan alınabilir.

Günümüzde başarılı bir şekilde nakledilebilen organlar ve dokular arasında kalp, böbrekler, karaciğer, akciğerler, pankreas, bağırsak, uterus, kornea ve kemil iliği bulunur.

Bu noktada Türkiye’ye organ ve doku nakli için gelmeyi planlayan yabancı uyruklu misafirlerimiz için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz.

Türkiye’de kadavradan alınarak yapılan nakil operasyonları, yasalara göre ancak Türk vatandaşlarına uygulanabilmektedir.

Bu nedenle Türkiye’ye nakil için gelecek hastalarımız mutlaka canlı donörleri ile birlikte gelmelidir. Türkiye’den donör bulmak mümkün değildir.

Canlı donörün hasta ile en az 4.Dereceye kadar akraba olması gerekir.
4.Derece akrabalık ilişkisi şu şekilde tarif edilebilir

 • 1.Derece Akrabalar: Anne, baba, çocuklar
 • 2.Derece Akrabalar: Büyükanne, büyükbaba, kardeşler, torunlar.
 • 3.Derece Akrabalar: Amca, dayı, hala, teyze, yeğenler.
 • 4.Derece Akrabalar: Kuzenler.

Alıcı hastanın evli olması durumunda hastanın eşinin 4. Dereceye kadar olan akrabaları da donör olabilirler.

Yukarıda belirtilen 4. Dereceye kadar olan akrabalık ilişkisini ülkelerinden getirecekleri resmi kayıtlar ile ispat edebilen hastalar direkt olarak kabul görür.

4. Dereceye kadar akrabalarından donör bulamayan hastalar uzak akraba veya tanıdıkları kişilerden donör adayı buldukları taktirde, etik komite denilen bir komiteye sunulur. Etik komite tarafından hasta ve donör arasında herhangi bir maddiyat söz konusu olmadığı anlaşılır ise, nakil için izin verilir.

Organ nakillerinde en önemli faktör alıcı ve vericinin kan gruplarının uyumlu olmasıdır. Ancak RH faktörü önemli değildir.

 • A veya AB kan grubunda olan alıcı; A kan grubu vericiden organ alabilir.
 • B veya AB kan grubunda olan alıcı; B kan grubu vericiden organ alabilir.
 • A, B, AB veya 0 kan grubunda olan alıcı; O (sıfır) kan grubu vericiden organ alabilir.
 • AB kan grubunda olan alıcı; AB kan grubunda olan vericiden organ alabilir.

Hasta ve donörün tıbbi bilgileri tarafımıza gönderildiğinde hızlı bir değerlendirme yapılarak nakil için uygun görüldüğü durumda Türkiye’ye davet edilir. İlgili hastanemizde gerekli tetkikler yapılarak nakil hazırlıkları tamamlanır.

Türkiye’de nakil için kalınması gereken süreler kabaca şu şekilde belirtilebilir.

-Böbrek nakli: 1-1,5 ay
-Karaciğer nakli: 1,5-2 ay
-Kornea nakli: 2-3 hafta
-Kemik İliği nakli: 12 ay

Bizler hasta ve vericileri ile refakatçilerinin tedavi sürecinde her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız.
Uzun süreli konaklamalarda otel seçeneğinin dışında daha rahat ve ekonomik şartları oluşturabilecek apart daireler kiralama şeklinde çözümler üretebilmek, transfer ve diğer her türlü ihtiyaçlar ekiplerimiz tarafından organize edilmektedir.

Önemli ve hastalarımız için yarar sağlayacak bir diğer uygulamadan da bahsetmek isteriz. Türkiye’de yapılmakta olan ‘’Çapraz Nakiller’’.
Çapraz nakiller organ nakli olmayı bekleyen hastaların uygun vericilerinin birbirlerinin alıcılarına karşılıklı organ verdikleri nakil türüdür.
Çapraz nakiller, herhangi bir organ nakil merkezine kayıtlı hastalar arasında karşılıklı rıza ile etik komiteye başvurmaksızın yapılabilir.

 • Organı alması gereken nakil merkezi ekipleri donörün bulunduğu hastaneye gelmektedir.
 • Ekip, tekrar kendi merkezlerine transfer olur. Transfer ambulans uçak ya da 112 kara ambulansı ile gerçekleşmektedir.
 • Organ taşınırken gerekli soğutma ve koruma işlemlerine azami özen gösterilmektedir.
 • Daha sonra cerrahi ekipler gerekli kontrolleri sağlayarak nakli gerçekleştirmek üzere operasyona başlar.

Nakil ekibi tarafından cerrahi operasyona başlamadan önce donörden alınan organ ile alıcının kan grubu, doku uygunluğu, organ boyutu, hastanın tıbbi aciliyeti, bekleme listesinde harcanan zaman, verici ile alıcı arasındaki mesafe çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir.